Studiegenootschap Canada

Vlaamse Vereniging voor Canada-Studies v.z.w.
__________________

Flemish Association for Canadian Studies

Start
Studiegenootschap
Canadastudies
Lezingen
Colloquia
Studiebeurzen
Publicaties
Links
Contact
Het Studiegenootschap Canada - Vlaamse Vereniging voor Canada-Studies

Het Studiegenootschap werd in 1998 opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk. Het doel van de vereniging is het ondersteunen van onderwijs en onderzoek in Vlaanderen met betrekking tot Canada binnen de academische vakgebieden die deel uitmaken van de letteren en wijsbegeerte, politieke, sociale, economische en juridische wetenschappen.

Om deze doelstelling te realiseren verpreidt de vereniging, langs elektronische weg, informatie over Canada en Canadese studies, organiseert en ondersteunt zij studiedagen, congressen en publicaties en stelt zij studiebeurzen ter beschikking.

De werking is mogelijk dankzij de financiŽle steun van de Canadese regering en de Ambassade van Canada te Brussel.

De vereniging werkt nauw samen met het Studiegenootschap Canada Nederland voor de bevordering van Canadastudies in het Nederlandse taalgebied.

Voor meer informatie over het bestuur en de werkende leden van de vereniging, kunt u terecht op de contactpagina.

Lidmaatschap

Eenieder die actief is in het domein van de Canadese studies of die hiervoor belangstelling heeft, wordt uitgenodigd om lid te worden van de vereniging. Leden van de vereniging genieten van een verminderd inschrijvingsgeld bij de deelname aan colloquia die door de vereniging worden georganiseerd. Zij kunnen tevens, als student, kandideren voor de studiebeurzen of, als lid van het academisch personeel, voor een subsidie bij de organisatie van colloquia over een onderwerp binnen de werkingssfeer van de vereniging .

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is vastgesteld op 25 EUR voor gewone leden en 12,50 EUR voor studenten.

Het lidmaatschap gaat in door storting van dit bedrag op rekeningnummer 330-0708341-04 van de v.z.w. Studiegenootschap Canada - Vlaamse Vereniging voor Canada-Studies en door toezending van het ingevulde aanmeldingsformulier aan het secretariaat van de vereniging.

Startpagina - Studiegenootschap CanadastudiesLeerstoel ColloquiaStudiebeurzen Publicaties - Links Contact